Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: DalThapa

आ.व. ०८०।०८१ मा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमहरूको स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूका लागि वार्षिक कार्यक्रम अभिमुखीकरण मिति २०८०।०६।२१ र २२ गते

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने (७५ प्रतिशत) शिक्षक बढुवा सम्बद्ध फारामहरू ।