Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा २०७८ का लागि नियुक्त भएका केन्द्राध्यक्षहरूको अभिमुखीकरण सम्पन्न ।

मिति २०७९।०१।०५ गतेका दिन यस माध्यमिक शिक्षा परीक्षा २०७८ का लागि नियुक्त भएका केन्द्राध्यक्षज्यूहरूको अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको छ । जिल्लास्थित ९ वटा परीक्षा केन्द्रका लागि नियुक्त भएका केन्द्राध्यक्षहरूलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख दलबहादुर थापामगरबाट नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको थियो । केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक र परीक्षा सहायकका काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा इकाइ प्रमुखबाट सहजीकरण गरिएको थियो । अभिमुखीकरण पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको प्रश्नपत्र रुजु गरीएको र साथै सवै केेन्द्राध्यक्षज्यूहरूलाई विद्यार्थीको प्रवेशपत्र, निर्देशिका लगायतका आवश्यक फारामहरू वितरण गरिएको थियो ।