Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

महिला शिक्षक तथा निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीले प्रसुति बिदा जति पटक पनि लिन पाउने

महिला शिक्षक तथा निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीले प्रसुति बिदा जति पटक पनि लिन पाउने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको को फैसला अनुसार शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०६ (६) सातौं संशोधनबाट हटाइएको र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५९ (३) एघारौं संशोधनबाट हटाइएको साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ अनुसार उक्त बिदाको अवधि ९८ दिन हुने व्यवस्था …