Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको सूचना

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको सूचनामा उल्लेख भए अनुसार इच्छुक विद्यालयहरूले तोकिएको समयमा नै परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।