Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: DalThapa

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सूचना

शैक्षिक सत्र २०७७ को पठन पाठन २०७८ वैशाख मसान्त भित्र सकी विद्यालय तहकाे सबै परीक्षा जेठ मसान्तभित्र गरी २०७८ असार १ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सूचना ।

Read More

महिला शिक्षक तथा निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीले प्रसुति बिदा जति पटक पनि लिन पाउने

महिला शिक्षक तथा निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारीले प्रसुति बिदा जति पटक पनि लिन पाउने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको को फैसला अनुसार शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०६ (६) सातौं संशोधनबाट हटाइएको र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५९ (३) एघारौं संशोधनबाट हटाइएको साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ अनुसार उक्त बिदाको अवधि ९८ दिन हुने व्यवस्था …

Read More

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको सूचना

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको सूचनामा उल्लेख भए अनुसार इच्छुक विद्यालयहरूले तोकिएको समयमा नै परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

Read More