Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सूचना

शैक्षिक सत्र २०७७ को पठन पाठन २०७८ वैशाख मसान्त भित्र सकी विद्यालय तहकाे सबै परीक्षा जेठ मसान्तभित्र गरी २०७८ असार १ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सूचना ।