Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

विज्ञापन नंवर ०२-०७८।७९,( प्राथमिक तह प्रथम श्रेणी) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने -७५ प्रतिशत शिक्षक बढुवाको नियुक्ति प्रदान ।

शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी, भक्तपुरको विज्ञापन नंवर ०२-०७८।७९, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने -७५ प्रतिशत शिक्षक बढुवा बमोजिम प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुनु भएका ३ जना शिक्षकहरूलाई मिति २०७९।०४।१९ गतेका दिन बढुवा नियुक्ति प्रदान गरियो ।