Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

माध्यमिक तहमा सिफारिस भइ आएका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति पत्र प्रदान ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश पोखराबाट माध्यमिक तहको शिक्षक पदमा सिफारिस भइ आएका उम्मेदवारहरूलाई मिति २०७९।०८।२० गतेका दिन नियुक्ति पत्र दिइ पदस्थापनाका लागि स्थानीय तहमा पठाइयो । गणित विषयमा १, सामाजिक विषयमा २, नेपाली विषयमा १, विज्ञान विषयमा २ र अंग्रेजी विषयमा ७ जना शिक्षक सिफारिस भइ आउनुभएको थियो ।