Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

अन्नपूर्ण गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूको अनुगमन सम्पन्न ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ म्याग्दीबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूको मिति २०७९।०५।२९ र ३० गते २ दिनसम्म विद्यालयहरूको अनुगमन सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ म्याग्दीका इकाइ प्रमुख दलबहादुर थापामगर, लेखापाल भिष्म थापामगर विषय विज्ञहरु केशवप्रसाद रेग्मी, सोमनाथ ढुङ्गाना, जयराम सुवेदीबाट शिक्षकहरूको कक्षा अवलोकन गरी, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप तथा मूल्याङ्कन पद्धतिका विषयमा पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको थियो । विद्यालयको प्रशासनिक, आर्थिक पक्षको समेत अनुगमन गरी पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको थियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको आइसिटी ल्यावको अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमन गरिएका विद्यालयहरूको कक्षाकोठा व्यवस्थापन उदाहरणीय पाइएको छ ।