Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

वायुमण्डलमा देखा परेको अस्वाभाविक वातावरणीय परिस्थितिका कारण तत्कालका लागि आगामी २०७७।१२।२० गते शुक्रबारसम्म सवै शिक्षण संस्थाहरूमा बिदा दिने सम्बन्धी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचना ।