Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) २०७७ मा सहभागी हुने विद्यालयहरुमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट/इमेल पहुँच सम्बन्धी देहायको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।