Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा २०७९ को ग्रेडसिट र प्रमाणपत्र रुजु गरेर मात्रै वितरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।