Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

करार सूचीमा भएका उम्मेदवारले एकपटक मात्रै नियुक्ति लिन पाउने सम्बन्धी परिपत्र ।