Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

२०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० मा सम्मिलित हुने विद्यार्थीहरूको प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्क तालिका