Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७८ सम्बन्धी अभिमुखीकरण सामग्री ।