Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

कक्षा ११ र १२ को ट्रान्सक्रिप्टमा नामथर, जन्ममिति, रजिष्ट्रेसन नंवर सच्याउनका लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धी सूचना ।